ADEMV – VALDEMORO

ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE DE VALDEMORO

 JUNTA DIRECTIVA:

PRESIDENTA:

Dª. Consuelo Sánchez García.

VICEPRESIDENTA:

Dª. Nerea López Gómez.

SECRETARIA:

Dª. Ana Luena Fuentes.

TESORERA:

D. Concepción Simón Menéndez.

VOCALES:

D. Antonio Estrecha Durán.

D. Enrique Ontín González.

 

Tel: 91.801.92.84